• - | Kudryashov vs Durodola rematch |
    3 2017 --, , SKV Boxing, , WBC Silver 2015 , . - | kudryashov vs durodola rematch |